صدف تازه

‎آیا صدف ها وقتی خام خورده می شوند زنده هستند؟ 🦪 بله همینطوره! 😀صدفها قبل از پخت و زمان خوردن هنوز زنده هستند! در حقیقت ، اگر قرار است صدفی را به صورت خام بخورید ، باید زنده باشد وگرنه دیگر خوردن آن مفید نیست. در مورد صدفها ، زنده یعنی تازه!✅ 🔶همینطور که در […]

24 بهمن 1400
بیشتر
علاقه مندی ها 0