توتیا

توتیا یا خارپشت دریایی 🔸خارپشت دریایی ، به طور معمول از حیوانات کروی و خارپوستان در کلاس اکینوئیداست. 🔸حدود ۹۵۰ گونه در بستر دریا زندگی می کنند که در تمام اقیانوس ها و مناطق عمیق از بین جزر و مد تا ۵۰۰۰ متری ساحل زندگی می کنند. 🔸پوسته های سخت آنها گرد و خاردار و […]

14 اردیبهشت 1401
بیشتر
علاقه مندی ها 0