چرخه ی زندگی اویستر | ماهی مارکت

چرخه ی زندگی صدف اویستر

‎معمولا در نوسانات شدید دمای آب تخم ریزی می کنند؛ در طبیعت ، این معمولاً در تابستان اتفاق می افتد.

بسته به محیط صدف اویستر و یا مرحله زندگی ، جنسیت می تواند نر یا ماده باشد ، اما هرگز هر دو به طور هم زمان!

هنگامی که صدف ها اویستر تخم ریزی می کنند ، تخمها و اسپرم ها در آب آزاد می شوند تا بارور شوند. ماده های بالغ می توانند همزمان 5 تا 8 میلیون تخمک آزاد کنند!

اویستر

هنگامی که تخمها در آب لقاح یافتند ، لاروهای در حال رشد شناور می شوند تا زمانی که آماده اتصال به محل استراحت یعنی پوسته ای از جنس کلسیم شوند.

این صدف های جوان که به آنها (spat) نیز گفته می شود ، هم اکنون به اندازه کافی به غذا (و زمان) برای تولید پوسته سخت خود برای محافظت نیاز دارند.

قیمت و موجودی صدف Oyster

صدف اویستر

صدف اویستر فوق العاده جذاب

.
شهریور 10, 1400