نگاهی به خرچنگ فیله خالص | ماهی مارکت

نگاهی به خرچنگ بلوکرب فیله خالص و بدون ضایعات 

#خرچنگ_ماهی_مارکت رو میتونید به سه شکل ؛

خرچنگ سالم
خرچنگ پاک شده (LegCrab) 
خرچنگ – فیله خالص 

تهیه و نوش‌جان بفرمایید 😍

—– برای اطلاع از قیمت روزه Crab ها ; کلیک کنید —–

.
مرداد 31, 1400