راهنمای تشخیص ماهی تازه از ماهی مانده ‼️

تشخیص ماهی تازه

🔸 بدن ماهی به طور طبیعی با لایه نازکی از ماده لیز و چسبنده ای به نام مخاط پوشیده شده است که شفاف و بدون بوی نامطبوع است.
🔸چشم های ماهی تازه شفاف بوده و برق می زند و همچنین کمی برجسته می باشد.
🔸 آبشش های ماهی تازه به رنگ قرمز روشن بوده و بدون له شدگی یا بوی نامطبوع است.
🔸 اگر ماهی تازه را از وسط بدن در کف دست قرار دهیم بخش سر و دم ماهی خم نمی شود و حالت فنری دارد.
🔸 اگر با انگشت روی بدن ماهی تازه فشار وارد کنیم جای انگشت روی بدن ماهی نمی ماند و به حالت اول خود بر می گردد.
🔸 مخرج ماهی تازه کاملا بسته و فاقد مدفوع است.
🔸 برای تشخیص ماهی تازه باید گوشت ماهی باید سفت و پوست آن صاف و تازه باشد و هیچگونه رنگ پریدگی و زردی نداشته باشد.
🔸فلس ماهی تازه شفاف و درخشان است و به آسانی از بدن ماهی کنده نمی شود.
🔸 ماهی تازه فاقد ترشح و آب چک خونابه ای است.
🔸 بدن ماهی تازه فاقد هرگونه آسیب دیدگی پوستی، آبششی و دهانی است.
🔸ماهی نباید بوی تندی داشته باشد بلکه باید دارای بوی مطبوع و ملایمی باشد.
🔸خون محوطه شکمی ماهی تازه به رنگ روشن بوده در حالیکه این خون در ماهی فاسد و کهنه به رنگ تیره و دارای کمی بوی غیر طبیعی می باشد.
🔸 ماهی تازه در آب فرو می رود ولی ماهی کهنه در آب شناور می ماند.

قیمت و موجودی ماهی هوور

تشخیص ماهی تازه

تشخیص ماهی تازه

.
تیر 26, 1400